Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Versie: september 2018

1. Contactgegevens
Veganbags
Langereijt 12
5091JR Oost West en Middelbeers
Tel: +31 (0)683030429
info@veganbags.nl
www.veganbags.nl
KVK: 71854851

 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld voor het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij zullen jou persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik maakt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

•    Voor- en achternaam
•     Adresgegevens
•     Telefoonnummer
•     E-mailadres
•     IP-adres
•    Bank- en betaalgegevens zoals IBAN-nummer en naam van de rekeninghouder
•    Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

3. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is of toestemming heeft van ouders of voogd om onze webshop te bezoeken.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op, via info@veganbags.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Veganbags verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•     Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat je zelf je gegevens kunt inzien en beheren
•    Het afhandelen van jouw bestelling/ betaling
•    Om met je te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•    Om goederen of diensten bij je af te kunnen leveren
•    Het verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder
•    Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•    De website en dienstverlening te verbeteren door het gedrag op de website te analyseren
•    Wettelijke verplichtingen zoals onze belastingaangifte

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Veganbags neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Veganbags tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Veganbags bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. Zolang je een account hebt of ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief blijven je gegevens bewaard.  Wij zijn wettelijk verplicht facturen 7 jaar te bewaren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Veganbags verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zoals bijvoorbeeld het hostingsbedrijf, de boekhouder en de verzendservice, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gegevens kunnen ook gedeeld worden met Mollie, onze betaaldienstverlener die zelf ook verwerkingsverantwoordelijke is.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en de producten in jouw winkelmandje. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, zoals Adwords en Adsense, zodat (onze) Google advertenties gepersonaliseerd kunnen worden.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jou IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Wat je zelf kunt doen:

•    Heb je een account dan kun je eenvoudig zelf je gegevens inzien en aanpassen
•     Onderaan onze nieuwsbrief vind je altijd een link om je uit te schrijven

Heb je geen account of wil je gegevens laten verwijderen dan kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@veganbags.nl. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen vier weken een reactie. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Veganbags vindt dat jouw gegevens goed beschermd moeten worden en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@veganbags.nl

11. Wijziging privacyverklaring
Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling en worden steeds verder geoptimaliseerd. Het kan zijn dat deze privacyverklaring als gevolg daarvan zo nu en dan wordt aangepast. De wijzigingsdatum staat bovenaan deze verklaring vermeld.

12. Overdracht onderneming
Mocht Veganbags worden overgedragen aan een andere partij of fuseren met een derde partij dan kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan deze partij. Veganbags zal je tijdig op de hoogte brengen als deze situatie zich voordoet waarna je zelf kunt beslissen of je akkoord gaat met de overdracht of dat je persoonsgegevens verwijderd moeten worden.

13. Vragen of klachten
Heb je nog vragen over deze privacyverklaring stuur dan een e-mail naar: info@veganbags.nl

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.